Dnevnik TV KISS

dnevnik 2015

Dnevnik TV KISS

(ponedjeljak - petak u 19:00 sati)

Dnevna informativna emisija aktualnih političkih, gospodarskih, socijalnih i kulturno-povijesnih zbivanja u KSB, Sarajevskom kantonu i F BiH.