Život dar Božiji s dr. med. Antun Lisec

LISEC

Život dar Božiji s dr. med. Antun Lisec

(nedjeljom u 15.00)

Emisija o moralnim vrijednostima, o svakodnevnom životu i kako ga voditi u sladu da Božjim pravilima. Život dar Božji, emisija koju za vas priprema doktor Antun Lisec.