OTVOREN CENTAR ZA TRANSPLANTACIJSKU MEDICINU FBIH

23 09 2014 TRANSPANTACIJA      OTVOREN CENTAR ZA TRANSPLANTACIJSKU MEDICINU FBIH

23. rujan 2014.

 

 OTVOREN CENTAR ZA TRANSPLANTACIJSKU MEDICINU FBIH. Više u video prilogu ...

AlxVu2CVPSE

 

FRAMA FOJNICA