Akciji Moja kosa tvoja kosa odazvao se veliki broj stanovnika KSB

 fis vitez kosa Akciji Moja kosa tvoja kosa odazvao se veliki broj stanovnika KSB

14. svibanj 2018.

 

Akciji Moja kosa tvoja kosa odazvao se veliki broj stanovnika KSB.  Više u video prilogu ...

Ux-yHBBiJ2c

 

FRAMA FOJNICA