Dodijeljena sredsta za poduzetničke zone u 20 gradova i općina Federacije

 poduzetnicak zona Dodijeljena sredsta za poduzetničke zone u 20 gradova i općina Federacije

06. rujan 2018.

 

Dodijeljena sredsta za poduzetničke zone u 20 gradova i općina Federacije.  Više u video prilogu ...

XLb4CtADoCQ

 

FRAMA FOJNICA