U Hrvatskoj bolnici u Novoj Biloj u rad pušten novi CT uredjaj

 Novi CT U Hrvatskoj bolnici u Novoj Biloj u rad pušten novi CT uredjaj

26. rujan 2018.

 

U Hrvatskoj bolnici u Novoj Biloj u rad pušten novi CT uredjaj.  Više u video prilogu ...

A4G0gRZL5pQ

 

FRAMA FOJNICA