U Busovači održana donatorska večera za izgradnju Doma za bolesne i siromašne osobe „Sveti Mihovil

 SV Mihovil Busovača U Busovači održana donatorska večera za izgradnju Doma za bolesne i siromašne osobe „Sveti Mihovil

02. listopad 2018.

 

U Busovači održana donatorska večera za izgradnju Doma za bolesne i siromašne osobe „Sveti Mihovil.  Više u video prilogu ...

D6gNjOBRYFA

 

FRAMA FOJNICA